www.jfox.sk
Novinky Projekty OWASP Kontakt
O nás...
Naším poslaním je nielen programovať, ale hlavne vyvíjať. Vývoj však musí byť smerovaný nahor. Ak rastieme nielen my, ale s nami aj Vy, vtedy plníme svoje poslanie.

Zaoberáme sa predovšetkým programovaním a vývojom internetových aplikácií, mobilných aplikácií a aplikácií na mieru pre rôzne platformy.

S dôrazom na bezpečnosť premieňame dobré myšlienky na realitu.
Newsletter

Časovač

Meranie času stráveného na výkon určitej úlohy.

Malá miniaplikácia na pracovnú plochu pre OS Windows Vista/7 (alebo novší) určená na meranie času stráveného určitou úlohou s možnosťou odoslania nameraných údajov na vlastný server pomocou HTTP metódy GET. Čas strávený nad úlohou je vyobrazený aj graficky v podobe farebných pásikov pre minúty a pre hodiny.

Miniaplikácia umožňuje pre každú úlohu pridať komentár.

Stiahnuť JFox Časovač 1.0

Príklad nastavenia miniaplikácie

  • Úloha - názov alebo ID úlohy, napríklad: posta
  • URL pre odoslanie - URL adresa skriptu, ktorému sa majú poslať HTTP metódou GET údaje namerané časovačom, napríklad: http://myserver.com/send.php?task={task}&date={date}&start={start}&end={end}&comment={comment}

Reťazce {task}, {date}, {start}, {end} a {comment} sa pri odosielaní údajov na server nahradia prislúchajúcimi hodnotami.

www.jfox.sk © JFox 2011-2018 Všetky práva vyhradené